Informace od zdravotní sestry

MENU

  

DÁSNĚ

  

SEBOREA

  

WARFARIN

  

ANTIBIOTIKA

  

Vše o vlasech

 


Aktualizováno:

Vlasy

Povrch lidského těla pokrývá kůže. U dospělého člověka dosahuje plocha kůže téměř dvou čtverečních metrů. Kromě samotné kůže, která je tvořena buňkami zvanými keratinocyty, jsou na kůži mimo jiné i útvary, které vznikly speciální přeměnou právě těchto kožních buněk, tyto orgány se odborně nazývají rohové deriváty epidermis. Patří k nim nehty a tělesné ochlupení. Nejvýznamnější částí tohoto ochlupení jsou právě vlasy.

Účel vlasů

Historicky sloužilo ochlupení zvířat k regulaci tělesné teploty. Tato funkce je u člověka potlačena. I když každý, kdo si nechá ostříhat svoji hřívu nakrátko, pocítí, že je mu náhle na hlavu zima. Vlasy také chrání hlavu před účinky slunečního záření. Přesto ale je nejvýznamnější funkcí vlasů funkce estetická. Vlasy slouží lidské rase jak k přitahování druhého pohlaví, tak i k vyjádření životních názorů a společenské příslušnosti.

To, co vidíme vyrůstat z kůže, se jmenuje vlasový stvol a ten je vytvořen z látky zvané keratin. Keratin je pozoruhodný svou elasticitou, pevností a velkou odolností proti působení různých chemických látek. U člověka je vlasový stvol po celé délce stejně silný a teprve na volném konci se ztenčuje a končí zaobleně. Část, která je v kůži, je vlasový kořen, a kůže, která jej obaluje, se nazývá vlasová pochva nebo folikul. Kořen se na svém konci rozšiřuje do vlasové cibulky. Proti cibulce se vyklenuje cévnatý výběžek, vlasová papila, která zajišťuje výživu vlasu.

Ve vlasové cibulce je zvláštní a velmi důležité nahromadění buněk (zárodečná vrstva), kde dělením vznikají nové buňky, z nichž vlas vyrůstá.

Pokud bychom vlas příčně rozřízli, zjistili bychom, že se skládá ze tří vrstev. Zevní vrstva se nazývá kutikula. Chrání vnitřek vlasu a je velmi pevná. Je složena ze zploštělých, zrohovatělých buněk, které vytvářejí do sebe zapadající sedmibuněčné prstence. Šest až deset vrstev kutikuly obepíná vnitřek vlasu jako manžety. S postupující vzdáleností vlasu od kůže vrstev kutikuly ubývá a vlas se roztřepuje. Kutikula má největší vliv na vzhled vlasů.

Ve středu vlasu se nachází kanálek vyplněný nepravidelně uspořádanou hmotou. To je dřeň, medulla. Její průměr se liší podle tloušťky vlasu. Některé vlasy ji nemají, nebo ji mají jen místy. Dřeň má význam u zvířat, a to buď jako tepelná izolace, nebo pomáhá stabilitě kožešiny. U člověka svůj význam ztratila. Dřeň se však spolupodílí na lesku vlasů, protože její nepravidelné uspořádání působí lom světla.

Od středu vlasové pochvy šikmo do kůže probíhá u každého vlasu malý sval. Při stahu způsobí napřímení vlasu a vytlačení mazu. Jeho funkce není ovlivnitelná vůlí.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Popis vlasů

Růst vlasů

I kdybychom si vlasy vůbec nestříhali, nenarostly by nám až na zem. Každý vlas prodělává tři období růstu. Po jistou dobu roste, pak vypadne, pak zase vyroste. Proto každý zdravý člověk může najít na kartáči vypadané vlasy. Naštěstí se nejedná o trvalou ztrátu. Tyto vlasy zase znova narostou.

Fáze růstu:

 • První fáze se nazývá růstová a trvá od dvou do sedmi let. Rozdíly v délce jsou vrozené nebo záleží na životním prostředí, ve kterém se člověk pohybuje. V růstové fázi to vypadá tak, že ve vlasové cibulce se nachází nakupení buněk nazývané zárodečná vrstva. Buňky se neustále dělí, tím se zvyšuje jejich počet. Nově vzniklé buňky jsou postupně vytlačovány nahoru a rohovatí. Tímto způsobem vlas roste, denně o 0,3 až 0,4 mm. Právě doba trvání růstové fáze rozhoduje o tom, jak dlouhé vlasy nám vůbec mohou narůst. V růstové fázi se najednou nachází asi osmdesát až devadesát procent vlasů.
 • Druhá fáze je takzvaná přechodová. Tvoří ji asi jedno procento vlasů a trvá zhruba tři až čtyři týdny. V této fázi přestávají cévy zásobovat potřebnými látkami vlasový kořínek, vlasová cibulka se ztlušťuje a vlas odumírá.
 • Třetí fáze je klidová, zde se vlas pomalu sune vzhůru, až vypadne. Klidová fáze trvá asi čtyři měsíce a týká se asi čtrnácti procent vlasů. Za den může přirozeným způsobem vypadnout až sto vlasů. Během klidové fáze se vytváří nová cibulka, nová papila a celý cyklus se opakuje.

Každý člověk má geneticky danou fázi růstu vlasů. Z toho důvodu někomu narostou vlasy jen po ramena a dál už nedorostou a jiní mohou mít vlasy dlouhé až do pasu, nebo dokonce delší. Fázi růstu vlasů nelze ovlivnit.

Druhy vlasů

Vlasy dělíme na několik základních skupin, které v tomto článku přiblížíme. Vlasy rozeznáváme podle tvaru anebo vlastností vlasové pokožky, ale také podle jejich vzhledu. Druhy vlasů bývají typické pro určité národy či kontinenty.

Druhy podle tvaru:

 • Rovné vlasy jsou na průřezu kulaté a vyrůstají z rovných vlasových pochev. Mohou být značně dlouhé.
 • Vlnité vlasy jsou na průřezu oválné, vyrůstají také z rovných vlasových pochev a také mohou dorůstat značné délky.
 • Kudrnaté vlasy jsou na průřezu velmi oválné až ledvinovité. Vyrůstají ze zahnutých vlasových pochev. Tento typ vlasů převažuje u černošské populace.
 • Pepřovité vlasy mají tvar kudrnatých vlasů, ledvinovitý průřez a vyrůstají ze zahnutých vlasových pochev v chomáčích a trsech.
 • Spirálovité vlasy vyrůstají ze zahnutých vlasových pochev, mají oválný průřez a místo dřeně dutinu, takže mají vzhled jemných, dlouhých trubiček.

Druhy vlasů podle vlastností:

 • Mastné vlasy – k pochvám vlasů jsou připojené mazové žlázy a jejich vývody ústí právě do vlasové pochvy. Tak se tento maz (sebum) dostává na vlasy a na povrch kůže. Kolik se vyprodukuje mazu, je vrozená záležitost. Pokud se jej produkuje více, než by bylo třeba, vznikají mastné vlasy, které působí nehygienickým dojmem, vytváří pramínky a špatně se češou. Samotná větší produkce však vlasu či pokožce neškodí. Jedná se více o problém kosmetický než zdravotní.
 • Suché vlasy znamenají případ opačný, kdy je tvorba kožního mazu příliš nízká. Jde opět o vrozenou záležitost. Suché vlasy jsou na dotek drsné, lámavé a bez lesku.

Typologie vlasů

Samo slovo typologie má několik významů. Většinou se ovšem pod tímto slovem skrývá nauka o typech, o způsobu zařazování určitých jevů či věcí do širších souvislostí. V souvislosti s vlasy hovoříme o několika různých typech (vzorech, vlastnostech) – podle zralosti a dospělosti vlasů (vývojově), charakteru a tvaru, na základě zbarvení.

Dělení vlasů do skupin:

 • embryonální porost
 • lanugo
 • velusový vlas
 • dospělý (konečný neboli terminální) – zcela vyvinutý vlas

Embrionální porost

Jako první zárodky se vlasy objevují již v devátém týdnu nitroděložního vývoje – na horním rtu, v oblasti obočí a na bradě. Embryonální vlasový porost je hustší než porost, který se vyskytuje v životě po porodu (postnatálním). Původně je ochlupení po celém těle stejné, až později se rozděluje dle genetické informace, dle hormonálních vlivů a zevního prostředí.

Lanugo

Lanugo jsou jemné vlásky, které jsou rozmístěny po celém těle. Mohou se vyskytovat i po porodu. Mají jiné složení. Většinou s minimální pigmentací a jiné složení vrstev (bez dřeně).

Velusové vlásky

Velusové vlásky nastupují po lanugu v novorozeneckém období. Mají též velmi jemnou texturu, stále ještě málo pigmentace a chybí dřeň. Ostatní vrstvy také nemají tloušťku a sílu zralého vlasu.

Terminální vlasy

Terminální vlasy se objevují v prvních několika měsících života. Mají již plně vyvinuté všechny vrstvy, pigmentaci (zbarvení) a dochází k redistribuci (takzvanému urovnání) množství vlasů. Ovšem charakter ochlupení, který je dán v dospělém věku, se tvoří až v období puberty vlivem hormonálním.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Funkce vlasů

Vlasy plní důležité funkce:

 • regulace tepla;
 • ochrana;
 • dotykový smysl.

Charakter vlasů

O charakteru vlasů rozhoduje velikost a tvar vlasového folikulu, což je genetická vlastnost řízená hormony a spojená s věkem a rasovými znaky. Zda je vlas kudrnatý, vlnitý, nebo rovný, závisí na více faktorech.

Zdravé vlasy

Velmi kudrnaté vlasy potřebují ošetřovat silně zvláčňujícími prostředky, aby se udržela jejich elasticita. Na tento typ vlasů vždy používáme hřeben se širokými zuby, nikdy ne kartáč, který vlasy „zkrepatí“. Pro kudrnaté vlasy jsou vhodné kondicionéry, které se nesplachují, protože pomáhají kudrny oddělovat. Kudrny znovu oživíme, když je navlhčíme vodou a rukama promačkáme.

Etnické rozdíly

Skandinávci mají obvykle slabé, rovné, velmi jemné vlasy, Středoevropané nemají vlasy ani příliš jemné, ani příliš hrubé. Lidé indického původu mají hrubé kadeře, zatímco obyvatelé Středního východu mají vlasy silné. Všeobecně platí, že čím dále na východ cestujeme, tím hrubší vlasy lidé mají. Číňané a Japonci mají vlasy velmi rovné, románské a severoafrické národy mají vlasy velmi kudrnaté a husté.

O charakteru vlasů rozhoduje velikost a tvar vlasového folikulu což je genetická vlastnost řízená hormony a spojená s věkem a rasovými znaky. Zda je vlas kudrnatý, vlnitý, nebo rovný, závisí na dvou věcech: na jeho tvaru, když vyrůstá z folikulu, a na rozložení buněk produkujících keratin u kořínků. Při pohledu na průřez vlasu mají rovné vlasy tendenci být kulaté, vlnité vlasy oválné a kudrnaté vlasy mají ledvinovitý tvar. Rovné vlasy mají kořínky, které tvoří stejné množství keratinových buněk po celém folikulu. U kudrnatých vlasů je však produkce keratinových buněk nerovnoměrná, takže v každém okamžiku je na jedné straně oválného folikulu více buněk než na straně druhé. Produkce nadměrného množství buněk navíc kolísá mezi oběma stranami. To způsobuje, že vyvíjející se vlas roste nejdříve jedním směrem a pak druhým. Výsledkem je vlas kudrnatý.

Charakter také ovlivňuje přirozená barva vlasů. Přírodní blondýni mají jemnější vlasy než bruneti, zatímco zrzaví lidé mají vlasy nejhustší. Celkové můžeme vlasy rozdělit do tří kategorií: jemné, středné jemné a hrubé husté. Jemné vlasy mohou být slabé i silné, ale díky svému charakteru mají všechny jemné vlasy stejnou vlastnost – postrádají objem. Jak už název naznačuje, středně jemné vlasy nejsou ani příliš husté, ani příliš řídké a jsou silné a elastické. Husté a hrubé vlasy jsou bohaté a těžké a mají tendenci růst všemi směry. Často postrádají pružnost a bývají „zkrepatělé“.

Na jedné hlavě mohou růst vlasy několika různých typů. Nejjemnější vlasy najdeme například na spáncích, nad čelem a na týlu, zatímco charakter vlasů na zbytku hlavy může být středně jemný, nebo dokonce i pevný.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Suché vlasy

Suché vlasy vypadají matně, na omak jsou drsné, snadno se cuchají. Bez ošetření se těžko češou a kartáčují, obzvlášť jsou-li vlhké. Často jsou u kořínků docela silné, ale u konečků bývají slabší a obvykle se třepí.

Příčiny

Používání nadměrného množství šamponu, příliš častá ondulace horkým vzduchem, nesprávné použití barvy nebo trvalé ondulace, poškození způsobené sluncem nebo drsnými povětrnostními podmínkami. Každý z těchto faktorů odčerpává z vlasů vlhkost, takže vlas ztrácí svou elasticitu, pružnost a vláčnost. Vysušení může být také následkem nedostatku kožního tuku na povrchu vlasu, který je způsoben snížením nebo absencí produkce mazových žláz.

Řešení

Používejte výživný šampon a intenzivní kondicionér. Kdykoli je to možné, nechte si vlasy přirozeně uschnout na vzduchu.

Normální vlasy

Normální vlasy nejsou ani mastné, ani suché, nejsou narušené ztrvalením ani barvením, drží účes a při pravidelném ošetření vypadají dobře. Pro normální vlasy se ideálně hodí denní používání šamponů s kondicionérem „dva v jednom“. Tyto šampony jsou vyvinuty tak, aby při jediné aplikaci umožňovaly dva postupy. Když tento přípravek vetřeme do vlhkých vlasů, odstraní šampon nečistotu, mastnotu a tužicí prostředky. V tomto stadiu zůstává kondicionér v pěně. Když vlasy spláchneme vodou, mastnota a nečistota se smyjí. Zároveň se ze šamponu uvolní mikroskopické kapičky kondicionéru a vlasy tak získají lesk a snadno se rozčesávají.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Mastné vlasy

Mastné vlasy vypadají zplihle a mastně a potřebují často mýt.

Příčiny

Nadprodukce kožního tuku může být následkem hormonálních poruch, stresu, horkého a vlhkého vzduchu, častého kartáčování nebo častého pročesávání vlasů rukama, pocení nebo stravy bohaté na nasycené tuky. Vlasy začnou být mastné, lepivé a během několika dnů, nebo dokonce hodin se nedají nijak upravit.

Řešení

Používejte jemný, nedráždivý šampon, který přidá vlasům také na objemu. Slabá trvalá zdvihne vlasy u kořínků a omezí rozšíření kožního tuku. Zamyslete se nad svou stravou; omezte mléčné tuky a tučné potraviny. Snažte se jíst hodně čerstvých potravin a denně vypít šest až osm sklenic vody.

Smíšené vlasy

Smíšené vlasy jsou mastné u kořínků, ale na konečcích jsou suché a často se třepí.

Příčiny

Chemické ošetření, časté používání nevhodného šamponu na bázi saponátu, nadměrné vystavování slunečnímu světlu a příliš časté ondulace horkým vzduchem. Toto opakované neodborné zacházení často vyprovokuje reakci v sekreci kožního tuku u kořínků vlasů a částečné změny na vlasových šupinkách, které již nemohou plnit svou ochrannou roli. Konečky vlasů proto začnou být suché.

Řešení

Používejte výrobky, které působí na vlasy velmi šetrně. Nadměrné používání výrobků pro mastné vlasy, ale i výrobků pro suché vlasy může vést k problémům. Ideální je používat výrobek speciálně určený pro smíšené vlasy. Pokud to není možné, snažte se používat šampon pro mastné vlasy a nakonec nanášejte kondicionér jen od středu ke konečkům vlasů.

Vlasy – foto

Zde jsou fotografie lidského vlasu.

Autor: © Jakub Vinš
Foto:
© jessica mullenpřidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů

Slovní druhy určování

 Milka

Náš mladej začal brát ve škole slovní druhy a dost s tím zápasí. Máte někdo radu na procvičování slovních druhů na internetu?

Počet odpovědí: 4 | Zobrazit odpovědi | Stálý odkaz | Odpovědět


Témata

Zajímavé články

To mě zajímá cz

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS