Informace od zdravotní sestry

MENU

  

DÁSNĚ

  

SEBOREA

  

WARFARIN

  

ANTIBIOTIKA

  

Prodloužení vlasů

 


Aktualizováno:

Vlasy

Prodlužování vlasů je v podstatě spojování pravých nebo umělých vlasů s vlastními vlasy tak, aby došlo k přirozenému a nenápadnému splynutí a vznikl dojem, že se jedná o vlasy vlastní. Vlasy se přidávají v podobě třásní nebo pramínků, které jsou uchyceny k vlastním vlasům co nejblíže u hlavy. Rozhodně tedy nedochází ke spojování jednotlivých vlasů, jak se mnoho lidí mylně domnívá.

Prodloužení vlasů

Každé prodloužení vlasů potřebuje pravidelnou údržbu, která závisí na růstu vlastních vlasů. Při delších odrostech začínají být spojení s vlastními vlasy viditelná, což pochopitelně narušuje konečný výsledek, proto je nutné po dvou až třech měsících přidané vlasy uvolnit a posunout do původního místa (co nejblíže k vlasové pokožce). Pro dosažení dokonalého výsledku je nutné vybrat kvalitní a dobře zpracované vlasy, které musí být srovnány ve směru kutikuly, aby nedošlo k zacuchání. Nejvhodnější, zvláště pak u světlých odstínů, jsou vlasy evropské. Způsob uchycení by měl být takový, aby se přidané vlasy daly opakovaně použít a nedošlo k poškození vlasů vlastních. Většinou se jedná o několik způsobů, které jsou někdy nazývány různými jmény. V následujících řádcích vás seznámíme s podstatou jednotlivých technik a porovnáme jejich přednosti a nedostatky.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Prodloužení vlasů keratinem

Nejpoužívanější a zároveň i nejoblíbenější způsob, jak si prodloužit své vlasy. Keratinová hmota nacházející se na zakončení každého pramene, přichystaného k této metodě, se díky speciálním tepelným kleštím za teploty 80 –150 °C roztaví do tekutého stavu. Vytvoří se tak velmi jemné a nenápadné spoje, které pevně drží až po dobu tří měsíců. Po tomto období je zapotřebí prodloužené prameny posunout a obnovit keratinové spoje. Setkat se můžeme i s keratinovou metodou za studena. Zde je namísto tepelných kleští využito ultrazvukového záření, kterým je nahřát a poté přichycen pramen prodlužovaných vlasů k vlasům vlastním.

Cena za prodloužení vlasů

Zde je uveden seznam cen prodlužování vlasů.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Metody prodlužování vlasů

Metody lze rozdělit na mechanické nebo chemické. Při mechanickém provedení se jedná vždy o jednodušší variantu prodloužení. Vlasy jsou přichyceny pomocí sponek s pojistkou (metoda Clip-in), s použitím malých kroužků (metoda Micro Ring) nebo nalepeny využitím speciální jedno- nebo oboustranné lepicí pásky (metoda TapeX). Při chemickém provedení dochází k upotřebení chemických látek pro získání pevných a často téměř neviditelných spojů. Všechny metody, které využívají upotřebení tepla pro nasazení prodloužených vlasů, musí být prováděny šetrně za přítomnosti odborníka. Nejlépe v kadeřnických salonech.

Micro Ring

Jedná se o mechanickou metodu, která je současně velmi šetrná k vlastním vlasům. Na rozdíl od keratinové metody jsou tentokrát pro prodloužení vlasů s Micro Ring použity prameny vlasů zakončené speciálním i-Tipem. Za pomoci navlékátka je podchycen pramen vlastních vlasů, na který je natáhnut malý kroužek. Díky ztenčenému konci prodlužovaných vlasů (i-Tipu) se i ony snadno vsunou do malého kroužku, který je následně pomocí kleštiček zaklapnut. I u této metody se musí po zhruba 3 měsících navázané vlasy posunout a Micro Ring opět obnovit. Jinak by mohlo dojít k poškození vlastních vlasů. Nevýhodou je možnost větší viditelnosti spojů v jemných a řídkých vlasech. Velmi podobnou metodou je i Micro Loop. Vlasové prameny k prodloužení jsou zakončeny kroužkem a malým očkem, díky kterému se kroužek snadněji navlékne na pramen vlastních vlasů. Následně je do něj vložen i pramen prodlužujících vlasů a pomocí kleštiček je spoj zaklapnut. Díky očkům probíhá aplikace snadno a velmi rychle.

Bond plus

Jednodušší obměna keratinové metody. Aplikace probíhá za pomocí malých trubiček, které jsou nasazeny na vlas společně s prodlužujícím pramenem. Díky keratinovým leštičkám dojde k zahřátí trubičky a následně k jejímu smrštění. Po uplynutí zhruba tří měsíců je potřeba spoje obnovit a posunout zpátky k pokožce hlavy. Setkat se můžeme i s metodou Bellargo, která využívá kromě nasazení malé plastové trubičky i uvázání malého uzlíčku na vlastním pramenu vlasů. Díky němu je spoj ještě pevnější a nedochází ke sjíždění pramenů. Spoje jsou velmi pevné, ale ženám s jemnými či řídkými vlasy se tato metoda nedoporučuje.

Weaving

„Weaving“ znamená v překladu z angličtiny „tkaní“ nebo „proplétání“ – pozor ale na to! Zde se o žádné proplétání vůbec nejedná. Metoda Weaving představuje chemickou metodu, kdy se k vašim vlastním vlasům připojí pásy nových vlasů a připevní se pomocí lepidla. Lepidlo se nanese na hranu vlasů. Tato metoda je nejvíce podobná metodě tapeX.

Tresa (weft)

Je třáseň vlasů prošitá na jednom konci vláknem, které drží vlasy pohromadě. Další variantou prodlužování je způsob, při kterém jsou tresy uchyceny k vlastním vlasům pomocí speciálních vlasových sponek našitých přímo na vlasové trese. U tres přichycených pomocí vlasových sponek je nespornou výhodou princip upevnění. Zájemce totiž může tento proces provádět i samostatně bez pomoci druhé osoby. Jedná-li se vám tedy o příležitostnou aplikaci k výjimečné události, pravděpodobně budete s touto metodou spokojeni. Na druhé straně je velkou nevýhodou špatná pevnost uchycení. Metoda proto není vhodná ke každodennímu nošení.

Afro copánky

Tato metoda je od všech ostatních rozdílná v tom, že vlasy jsou spleteny po celé délce do tenkých copánků. Jedná se většinou o vlasy umělé, a proto konečný výsledek nepůsobí zcela přirozeným dojmem. Na druhé straně je nutno podotknout, že v tomto případě není tato skutečnost na rozdíl od ostatních metod nijak na závadu. V některých případech se nechají vlasy upravit tak, že pramen přidaných vlasů je s vlastními vlasy zapleten pouze na začátku a převážná část vlasů se nechá volně splývat. V tomto případě je nutné, aby byly použity vlasy pravé. Tento účes je vhodným řešením spíše v letním období a při dovolené. Copánky nepotřebují prakticky žádnou údržbu, což oceníte zejména při pobytu u moře. Účes vynikne spíše u těch, kteří mají to štěstí, že je příroda obdarovala hustými vlasy. V úvahu je také nutno vzít i to, že v našich klimatických podmínkách působí copánky trochu exoticky a extravagantně.

Prodloužení vlasů Clip in

Jde o metodu postavenou na Clip in sponkách, na kterých jsou našity trsy vlasů. Jsou nabízeny v mnoha odstínech, délkách a také samozřejmě různých kvalitách. Clip vlasy se skládají ze samotných vlasů, přírodních či umělých, našitých na sponkách. Způsob prodlužování vlasů Clip in je v poslední době velice rozšířen. Jedná se o levnou variantu, kdy si lze prodloužit vlasy do několika minut. Péče o vlasy není složitá, ale životnost závisí většinou na kvalitě samotných vlasů.

Druhy

Základní sada

Základní sadu tvoří soubor několika vlasových pramenů různých šířek, které jsou určeny pro pokrytí celé hlavy. Tyto sady jsou nabízeny v několika délkách, a to nejčastěji 38, 51, 56 a 60 cm. Odstíny Clip vlasů lze rozdělit do několika kategorií. Každý odstín má své číselné (abecední) označení, zde jsou ty nejběžnější z nich:

  • Tmavé odstíny: 1, 1B, 2, 4, 6, 8, 18, 30, kde 1 označuje odstín černý (černočerná), 18 odstín nejsvětlejší tmavá a 30 odstín kaštanová a tak dále.
  • Blond odstíny: 14, 16, 22, 27, 60, 613, kde 14 označuje odstín tmavá blond, 22 popelavá blond a 613 světlá blond a tak dále.
  • Melíry: 14/22, 16/613, 18/613, 1B/27 a mnoho dalších kombinací výše popsaných odstínů.

Dvojitá sada

Dvojitá sada se liší od základní sady v objemu. Ve dvojitých sadách je přibližně dvojnásobné množství vlasů. Dvojité sady jsou určeny pro ty, kdo mají vlasy husté a chtějí si je prodloužit. Pokud by takový člověk použil sadu základní, byl by mezi jeho vlasy a těmi přicvaknutými veliký rozdíl v objemu a nevypadalo by to dobře, avšak při použití dvojité sady vlastní vlasy plynule přecházejí v ty přicvaknuté. Odstíny a délky dvojitých sad jsou stejné jako u sad základních.

Setkat se můžeme i se sadou vlasů vlnitých.

Vlasové pásy

Vlasové pásy představují specifickou kategorii Clip vlasů. Jde o pásy dlouhé okolo 90 cm. Jsou dodávány společně se sponkami. Vlasový pás lze rozstříhat jednoduše nůžkami na délky dle vlastní potřeby. Sponky se jednoduše připevní na jednotlivé pásy, čímž je vytvořena plnohodnotná sada v mnoha odstínech a délkách dle výběru. Tato sada vychází nejlevněji ze všech, protože pokud si člověk pořídí základní sadu, tak její délka zdaleka nedosahuje délky vlasového pásu. Jedinou komplikací je nutnost přišití sponek, ale to by měl zvládnout během krátkého času snad každý.

Pramínky

Pramínky lze koupit v sadě několika stejně velikých pásů, často v 8 kusech, nebo také samostatně, což se hodí například pro oživení účesu několika odlišnými pramínky.

Patky a ofiny Clip in

Metoda Clip in se začala užívat i na patky a ofiny. Nasazení patky nebo ofiny není nijak složité a dovoluje výrazně měnit styl účesu bez radikálních zásahů do střihu vlastních vlasů.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Prodloužení vlasů v Praze

Salon YES VIP

Největším specialistou na profesionální prodlužování a zhušťování vlasů je salon YES VIP. V tomto salonu se používá metoda Hairdreams. Orientační cena prodlužování vlasů v tomto salonu činí od 5 000 až po 12 000 Kč.

Studio Sonja

V tomto salonu se používají 2 techniky na prodlužování vlasů, a to za studena a za tepla. Orientační cena tohoto salonu je stanovena podle centimetrů, takže nejlevnější prodloužení se pohybuje od 8 000 Kč a nejdražší od 30 000 Kč.

Natur Hair

V tomto salonu se používají metody Bond Plus, Bond Fix, keratinová metoda a metoda Micro Rings. Všechny ceny v tomto salonu ovlivňují faktory, jako je druh vlasů, délka a hustota. Orientační cena se pohybuje od 1 800 Kč a může se vyšplhat až k 12 500 Kč.

Prodlužování vlasů Hradec Králové

Kadeřnický salon Perfekt

V tomto salonu se používá metoda prodlužování vlasů Great Lengths. Bohužel cena této procedury není v tomto salonu k dispozici.

Kadeřnictví Trinity

V tomto salonu se používá metoda Bond Plus. Bohužel ani v tomto salonu nemají zveřejněny ceny prodlužování vlasů.

Salon Beauty mafia

V tomto salonu se používá metoda Micro Rings. Ani v tomto studiu nemají zveřejněný ceník na svých webových stránkách, ale je pravděpodobné, že ceny budou odpovídat těm pražským.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Prodlužování vlasů Kolín

Viva studio

Toto studio používá metodu Micro Rings. Cenově je tento salon velmi solidní, protože jeho ceny se pohybují od 3 200 Kč až po 6 200 Kč.

Salon Adriana

V tomto salonu se používá metoda Hair Talk Extensions. Také tento salon nemá zveřejněný ceník prodlužování vlasů.

MK salon

Tento salon používá metodu Balmain Hair. Cenově se prodlužování v tomto salonu pohybuje od 900 Kč až po 12 000 Kč.

Autor: © Jakub Vinš
Foto:
© JDPublicpřidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů

Clip in

 Kamula

Při prodlužování vlasů preferuji clip in. Metoda je cenové dostupná a pokud si pořídíte clipy z dobrého materiálu, tak vydrží.

Počet odpovědí: 11 | Zobrazit odpovědi | Stálý odkaz | OdpovědětZajímavé články

To mě zajímá cz

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS