Informace od zdravotní sestry

MENU

  

DÁSNĚ

  

SEBOREA

  

WARFARIN

  

ANTIBIOTIKA

  

Hodnoty GGT u alkoholiků

 


Aktualizováno:

Léčba

Gama-glutamyltransferáza (GGT) je glykoenzym nacházející se v endoteliálních buněčných membránách různých orgánů. Zprostředkovává transport peptidů a metabolismus glutathionu. Zvýšená hladina GGT v séru zůstává nejrozšířenějším ukazatelem zneužívání alkoholu. Hladiny obvykle stoupají po těžkém příjmu alkoholu, který trval několik týdnů. Po 2 až 6 týdnech abstinence hladiny obecně klesají do normálního referenčního rozmezí, přičemž poločas GGT je 14–26 dní. Laboratorní testy pro stanovení GGT jsou levné a snadno dostupné.

GGT a pití alkoholu

GGT se může zvýšit v důsledku zvýšené syntézy nebo zrychleného uvolňování z poškozených nebo mrtvých jaterních buněk. Zdá se, že primárně ukazuje na nepřetržité pití alkoholu, než pouze epizodické pití. Nadměrné pití alkoholu není jedinou příčinou zvýšených hladin GGT; mohou také narůst v důsledku většiny hepatobiliárních poruch, obezity, diabetu, hypertenze a hypertriglyceridémie. Existuje také velké množství falešně negativních výsledků pro GGT ve vztahu se zneužíváním alkoholu. Například Brenner a jeho kolegové v roce 1997 pozorovali, že pouze 22,5 procenta stavebních dělníků, kteří pili alkohol v průměru 50–99 g/den, mělo zvýšené hodnoty GMT, a dokonce i mezi těmi, kteří konzumovali více než 100 g/den, pouze 36,5 procenta mělo vysoké hladiny GMT.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Biomarkery ukazující nadměrné pití alkoholu

Vzhledem k tomu, že žádný z aktuálně dostupných biomarkerů nenabízí dokonalou validitu jako odraz těžkého pití alkoholu, byl proveden značný výzkum s cílem vyhodnotit jejich použití v kombinaci několika ukazatelů. Původně měla tato šetření formu odvozování vícerozměrných kombinací velkého počtu markerů pro odlišení těžkých pijáků od jiných skupin nebo pro identifikaci toho, zda se léčený alkoholický pacient vrátil k pití. Jedním z prvních a nejúspěšnějších pokusů o použití biomarkerů v kombinaci byl Irwin a kolegové v roce 1988. Ti zjistili, že pacienti, u kterých došlo k relapsu do 3 měsíců po propuštění z ústavní péče, měli obecně hladiny GMT ≥ 20 procent, hladiny AST ≥ 40 procent nebo hladiny ALAT ≥ 20 procent oproti hodnotám naměřeným v době, kdy opustili zařízení.

V poslední době se vědci pokusili vyvinout screening nebo biochemické profily sledování relapsu tím, že označují jako pozitivní jedince, kteří jsou nad standardními hraničními hodnotami screeningu na alespoň jednom ze dvou nebo více biomarkerů. Nejčastěji se k tomuto účelu používá kombinace CDT a GGT. Obecně platí, že ačkoli se ukázalo, že CDT identifikuje návrat k alkoholu mnohem lépe než GGT, alespoň u mužů, kombinace těchto dvou markerů má tendenci poskytovat ještě vyšší citlivost.

Klinické využití biomarkerů

Biomarkery v klinické praxi byly obecně používány jako prostředek screeningu pacientů na možný problém s alkoholem. Ačkoli se obvykle používají v prostředí primární péče, byly také použity ve specializovaných lékařských zařízeních, jako jsou pohotovostní ambulance, psychiatrické kliniky, gynekologické kliniky a interní ordinace. Ve většině případů poskytnou přesnější výsledky, než vlastní přiznání pacienta, jako je test identifikace poruch užívání alkoholu, ale v některých situacích, například po traumatu, je možné, že pacient nebude schopen říci svou přesnou anamnézu pití alkoholu. V ještě jiných případech se pacienti mohou zdráhat uznat úroveň své spotřeby nebo její nepříznivé důsledky. Přidání biomarkerů tak může identifikovat některé jedince, kteří potřebují protialkoholní léčbu a kteří by nebyli odhaleni vlastním přiznáním. Jak bylo pozorováno dříve, vědomí pacienta, že jeho vlastní hlášení bude potvrzeno laboratorními testy, může také vyvolat vyšší míru otevřenosti ohledně důvěryhodnosti vlastního hlášení. Je doporučeno, aby byla biochemická opatření a screeningová opatření na základě vlastního hlášení používána v kombinaci. A aby se pro účely screeningu použil více než jeden biomarker. Tato kombinace může sestávat například z GGT, CDT a MCV.

Druhým potenciálním klinickým využitím biomarkerů je pomoci při diferenciální diagnóze, aby se zjistilo, zda užívání alkoholu může podněcovat nebo zhoršovat existující zdravotní problém. Tyto informace mohou lékaři poskytnout užitečné vodítko pro klinickou léčbu.

Zatřetí, poskytnutí zpětné vazby pacientům o úrovních biochemických měření empatickým způsobem může pomoci motivovat pozitivní změnu chování při jejich pití.

Za čtvrté, časté monitorování hladin biomarkerů v průběhu léčby alkoholem může poskytnout klinickému lékaři vodítko k včasnému rozpoznání relapsu, což může naznačovat potřebu zintenzivnit nebo přesměrovat úsilí k prevenci dalšího pití. Zejména několik studií zvažovalo potenciál elevace CDT jako prostředku k rozpoznání návratu k pití. Všechny projekty přinesly pozitivní výsledky a co je důležité, ve dvou z nich hladiny CDT vzrostly několik týdnů předtím, než pacienti přiznali svému terapeutovi, že se vrátili k pití. Kombinace markerů, jako je CDT a GGT, se doporučuje pro sledování stavu pití u pacientů v léčbě. Testování by pravděpodobně mělo být poměrně časté v rané fázi sledování, kdy je riziko recidivy nejvyšší. Jeho frekvence se pak může snižovat, jak se pacientův průběh střízlivosti stabilizuje.

odkaz na článek

. Hodnoty GGT u alkoholiků [online]. ToMěZajímá.cz, . .přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů
K článku zatím nebyl napsán žádný komentář.

Témata


Zajímavé články

To mě zajímá cz

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS